Поддржете подобар живот

Со иновативна технологија, ригорозен квалитет и ефикасна услуга за поддршка на подобар живот

Традиционална услуга

1618972826964815

За да одговори на различните потреби на клиентите, KOYO обезбедува повеќе опции за традиционален бизнис за одржување.

Редовно одржување: лифтовите и ескалаторите се одржуваат еднаш на секои две недели, а правилата за одржување на компанијата KOYO се спроведуваат периодично.

Назначено одржување: покрај редовното одржување, ќе биде назначен и специјален персонал кој ќе врши дежурна услуга за лифтот цел ден.

Средно одржување: покрај редовното или назначеното одржување, не се наплаќа дополнителна замена на некои наведени резервни делови.

Целосно одржување: освен за редовно или назначено одржување, не се наплаќа дополнителна замена на сите останати резервни делови во лифтот освен челична жица, сајла и кабина;не се наплаќа дополнително за замена на сите останати резервни делови во ескалаторот освен ременот на парапет, скалило, погонска запчаница и синџир за чекори.